Γκαλερί 7 (1994)

10/11/1994 - 08/12/1994

“Στην πρώτη της ατομική έκθεση η Αλεξάνδρα Μιχάλη εστιάζει και συνθέτει σε μια ενότητα τις παραμέτρους μιας ιστορικής και μιας αναλυτικής στη συνέχεια, οργάνωσης του ζωγραφικού της αντικειμένου. Η εργασία της παρουσιάζεται ως η κατάληξη μιας σειράς από διαδοχές συλλογισμών: ο κυριότερος από τους συλλογισμούς αυτούς είναι σχετικός με την ιστορικά καθοριστική, μετωπιαία ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εικόνας…”
Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης