Η πόλη

Η πόλη, όπως τη βλέπω, χωρίς ωραιοποίηση.

Ο ουρανός είναι ένας άλλος κόσμος…