Τα ψηφιδωτά

Αντίγραφα που με μύησαν σε σπουδαίες περιόδους της ελληνικής τέχνης.